Skoči do osrednje vsebine

Učinkovita raba energije v javnih stavbah: na voljo je 171,7 mio EUR EU sredstev Kohezijskega sklada, od tega 25 mio EUR v okviru finančnih instrumentov in 146,7 mio EUR nepovratnih EU sredstev. Cilj ukrepa je povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. Za ukrepe učinkovite rabe energije za stavbe v lasti države, se sredstva po predhodni odločitvi o primernosti v okviru povabila, ki ga izvaja Ministrstvo za infrastrukturo, dodeljujejo z instrumentom neposredne potrditve operacije. Ukrepi učinkovite rabe za stavbe v lasti občin pa se potrjujejo preko javnih razpisov.

Učinkovita raba energije v gospodinjstvih, kjer je na razpolago skupno 6,6 mio EUR nepovratnih EU sredstev Kohezijskega sklada, od tega 1,6 mio EUR v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), ki je namenjen mestnim občinam. V okviru povabila ZMOS opravi predhoden izbor projektov, ki se v naslednji fazi potrjujejo preko instrumenta neposredne potrditve operacije. 5 mio EUR EU sredstev Kohezijskega sklada je namenjenih za odpravo energetske revščine.

Daljinski sistemi na lesno biomaso z ali brez kogeneracije in ostali obnovljivi viri energije za toploto: sredstva v višini 39 mio EUR nepovratnih EU sredstev Kohezijskega sklada se dodeljujejo v skladu s pravili za dodeljevanje državnih pomoči preko javnih razpisov.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov (OVE), za kar je na voljo 10 mio EUR nepovratnih EU sredstev Kohezijskega sklada. Dodeljevanje spodbud za proizvodnjo električne energije iz OVE se vrši preko javnih razpisov.

Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov: namenjenih je 19,9 mio EUR sredstev iz Kohezijskega sklada, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov.

Za pametne javne polnilne postaje za električna vozila je namenjenih 2 mio EUR iz Kohezijskega sklada, ki se bodo dodeljevala preko javnega razpisa.