Skoči do osrednje vsebine

Učinkovita raba energije v javnih stavbah: na voljo je 128 mio EUR EU sredstev Kohezijskega sklada, od tega 25 mio EUR v okviru finančnih instrumentov in 103 mio EUR nepovratnih EU sredstev. Cilj ukrepa je povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju. Za ukrepe učinkovite rabe energije za stavbe v lasti države, se sredstva po predhodni odločitvi o primernosti v okviru povabila, ki ga izvaja Ministrstvo za infrastrukturo, dodeljujejo z instrumentom neposredne potrditve operacije. Ukrepi učinkovite rabe za stavbe v lasti občin pa se potrjujejo preko javnih razpisov.

Učinkovita raba energije v gospodinjstvih, kjer je na razpolago skupno 6,2 mio EUR nepovratnih EU sredstev Kohezijskega sklada, od tega 1,2 mio EUR v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), ki je namenjen mestnim občinam. V okviru povabila ZMOS opravi predhoden izbor projektov, ki se v naslednji fazi potrjujejo preko instrumenta neposredne potrditve operacije. 5 mio EUR EU sredstev Kohezijskega sklada je namenjenih za odpravo energetske revščine.

Za Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov so namenjena sredstva v višini 55 mio EUR nepovratnih EU sredstev Kohezijskega sklada, ki se dodeljujejo v skladu s pravili za dodeljevanje državnih pomoči preko javnih razpisov.

Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov: namenjenih je 11,5 mio EUR sredstev iz Kohezijskega sklada, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov.