Skoči do osrednje vsebine

Za področje prometa je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 na voljo 410 mio EUR EU sredstev, in sicer za:

  • železniško infrastrukturo 198 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 158 mio EUR iz Kohezijskega sklada za nadgradnjo železniške proge Maribor – Šentilj in izgradnjo 2. tira Divača-Koper ter 40 mio EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko;
  • cestno infrastrukturo skupaj 63,5 mio EUR Kohezijskega sklada za izgradnjo avtoceste A4: Draženci – Gruškovje in 68,4 mio EUR Evropskega sklada za regionalni razvoj za del 3. razvojne osi (južni del - obvoznica Novo mesto), izgradnjo prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti ter izgradnjo obvoznice Krško na odseku stari krški most do krožišča pri TC Krško in projektom v okviru dogovora za razvoj regij;
  • razvoj pomorstva in pristaniške infrastrukture 1,5 mio EUR Kohezijskega sklada za Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju;
  • trajnostno mobilnost je skupaj na razpolago 80,44 mio EUR evropskih sredstev za vzpodbujanje prehoda na bolj trajnostne prometne načine v urbanih območjih, in sicer:
    • 29,4 mio EUR v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (21 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 8,4 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada) namenjenih mestnim občinam za projekte vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), projekte za razvoj kolesarske infrastrukture, projekte infrastrukture za pešce, projekte na področju infrastrukture za javni mestni potniški promet (JPP) in projekte za upravljanje mobilnosti v mestih in razvoj uporabe sodobnih tehnologij. Skupaj je bilo izbranih 49 projektov v 11 mestnih občinah, od tega je že potrjenih 20 projektov v 9 mestnih občinah, ostali so še v fazi priprave.
    • 23 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je namenjenih projektom izgradnje kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije, ki se potrjujejo preko neposredne potrditve operacij.
    • 26 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada je bilo namenjenih javnim razpisom za izdelavo Celostnih prometnih strategij občin, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, sistemov P+R ter izvedbi mehkih ukrepov trajnostne mobilnosti. Skupno je potrjenih 177 projektov, ki so že izvedeni ali so v izvajanju.
Iskalnik