Skoči do osrednje vsebine

Za področje prometa je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 na voljo 445 mio EUR EU sredstev, in sicer za:

  • železniško infrastrukturo 220,6 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 180,6 mio EUR iz Kohezijskega sklada za nadgradnjo železniške proge Maribor – Šentilj, varnostno–tehnično nadgradnjo železniškega predora Karavanke in izgradnjo 2. tira Divača-Koper ter 40 mio EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko;
  • cestno infrastrukturo skupaj 63,5 mio EUR Kohezijskega sklada za izgradnjo avtoceste A4: Draženci – Gruškovje in 68,4 mio EUR Evropskega sklada za regionalni razvoj za del 3. razvojne osi (južni del - obvoznica Novo mesto), izgradnjo prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti ter izgradnjo obvoznice Krško na odseku stari krški most do krožišča pri TC Krško in projektom v okviru dogovora za razvoj regij;
  • razvoj pomorstva in pristaniške infrastrukture 1,5 mio EUR Kohezijskega sklada za Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju;
  • kolesarsko infrastrukturo je skupaj na razpolago 22,2 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte izgradnje kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regije, ki se potrjujejo preko neposredne potrditve operacij.