Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi s področja prometa

Za področje prometa je v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 na voljo 410 mio EUR EU sredstev, in sicer za:

 • železniško infrastrukturo 198 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 158 mio EUR iz Kohezijskega sklada za nadgradnjo železniške proge Maribor – Šentilj in izgradnjo 2. tira Divača-Koper ter 40 mio EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za nadgradnjo železniškega vozlišča Pragersko;
 • cestno infrastrukturo skupaj 63,5 mio EUR Kohezijskega sklada za izgradnjo avtoceste A4: Draženci – Gruškovje in 68,4 mio EUR Evropskega sklada za regionalni razvoj za del 3. razvojne osi (južni del - obvoznica Novo mesto), izgradnjo prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti ter izgradnjo obvoznice Krško na odseku stari krški most do krožišča pri TC Krško;
 • razvoj pomorstva in pristaniške infrastrukture 1,5 mio EUR Kohezijskega sklada za Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju;
 • trajnostno mobilnost 52,4 mio EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru mehanizma Celostne teritorialne naložbe, namenjenih mestnim občinam, katere bodo v okviru povabila opravile predhoden izbor projektov, ki se bodo v naslednji fazi potrjevali preko instrumenta neposredne potrditve operacije. 26 mio EUR sredstev Kohezijskega sklada je namenjenih javnim razpisom za izdelavo Celostnih prometnih strategij, gradnjo infrastrukture za pešce in kolesarje, avtobusnih  postajališč, sistemov P+R ter mehkim ukrepom trajnostne mobilnosti, ki se bodo potrjevali preko neposredne potrditve operacij.

Projekti

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 25. novembra 2019 izdala odločitev o podpori za projekt izgradnje »Obvoznica Kidričevo«, katerega investicijska vrednost znaša 14,7 milijonov evrov in bo v višini 6,67 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Evropska komisija je 22. avgusta 2019 odobrila evropska sredstva za projekt nadgradnje obstoječega tira železniške proge Maribor-Šentilj-državna meja. Gre za velik projekt, ki obsega nadgradnjo železniške proge v dolžini 18 km in katerega celotna vrednost znaša dobrih 253 milijonov evrov. 

 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. oktobra 2017 izdala odločitev o podpori projekta izgradnje »Obvoznica Krško na odseku stari krški most (LC Krški most–Vrbina) do krožišča pri TC Krško na G1-5/0336 v km 2,600«. Projekt, katerega investicijska vrednost znaša 14,3 milijona evra, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 8,7 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 8. novembra 2017 izdala odločitev o finančni podpori projekta »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«. Namen projekta, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je izvedba celostne promocije trajnostnih oblik mobilnosti, ki bo zajela spodbujevalne in izobraževalne aktivnosti na ravni države ter pripravo strokovnih smernic za podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 3,4 milijona evrov, od tega bo 2,9 milijona evrov prispeval Kohezijski sklad.

 • Projekt izgradnje »Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju«, katerega investicijska vrednost znaša 2,25 milijona evra je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 1,56 milijonov evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

 • Projekt izgradnje prve etape vzhodne obvoznice v Murski Soboti, katerega investicijska vrednost znaša 9,86 milijona evrov, je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in je v višini 5,12 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • Evropska komisija je 4. julija 2016 odobrila sofinanciranje v višini 63,5 milijonov evrov kohezijskih sredstev za velik projekt gradnje avtocestnega odseka Draženci – Mednarodni mejni prehod Gruškovje, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Celotna vrednost projekta je znašala dobrih 176,7 milijonov evrov.

Iskalnik