Skoči do osrednje vsebine

Prenova sistema Jedro elektronskih postopkov (JEP)

Informacijski sistem JEP

Informacijski sistem JEP (Jedro elektronskih postopkov) omogoča konfiguriranje digitalnih storitev javne uprave, izdelavo in spletno izpolnjevanje elektronskih obrazcev, vključno s predizpolnitvijo podatkov prek dostopa do javnih evidenc, dostopa do identifikacije, spletnih plačil in drugih funkcionalnosti. Njihova skupna lastnost je, da so osnovni sestavni deli večine sistemov, ki podpirajo izvedbo digitalnih storitev javne uprave.

Prenova sistema

Predmet projekta je arhitekturna in funkcionalna prenova sistema. Prenovljeni sistem bo izveden po sodobnih principih informacijske tehnologije (vsebniki in mikrostoritve) in bo namenjen predvsem nudenju skupnih (horizontalnih) storitev drugim sistemom.

V praksi to pomeni, da bodo lahko sistemi, uporabniki storitev JEP, uporabljali posamezne poljubne funkcionalnosti sistema in tako gradili digitalne storitve pretežno s konfiguriranjem in ne s programiranjem. Nov sistem bo omogočal neposredno vgradnjo v spletne strani oziroma storitvene portale in se jim bo tudi oblikovno prilagodil. Njegova uporaba se bo tako razširila iz storitev za pravne osebe tudi na vse ostale storitve.

Vsebinsko bo dograjen z možnostjo varnega vpogleda (na podlagi ustreznih pooblastil) v posamezne javne evidence za zaposlene v javni upravi, dostop do cenika storitev v javni upravi ter možnostjo kreiranja manjših lastnih šifrantov, ki bodo neposredno dostopni kot spletne storitve.

Več informacij in dokumenti povezani s Sistemom JEP so objavljeni na portalu NIO.