Skoči do osrednje vsebine

Prenova sistema Jedro elektronskih postopkov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Informacijski sistem JEP (Jedro elektronskih postopkov) omogoča konfiguriranje digitalnih storitev javne uprave, izdelavo in spletno izpolnjevanje elektronskih obrazcev, vključno s predizpolnitvijo podatkov prek dostopa do javnih evidenc, dostop do identifikacije, spletnih plačil in drugih funkcionalnosti. Skupna lastnost le-teh je, da so osnovni sestavni deli večine sistemov, ki podpirajo izvedbo digitalnih storitev javne uprave.

Predmet projekta je arhitekturna in funkcionalna prenova sistema. Prenovljeni sistem bo tako izveden po sodobnih principih informacijske tehnologije (vsebniki in mikrostoritve) in bo namenjen predvsem nudenju skupnih (horizontalnih) storitev drugim sistemom.

Praktično to pomeni, da bodo lahko sistemi, uporabniki storitev JEP, uporabljali posamezne poljubne funkcionalnosti sistema in tako gradili digitalne storitve pretežno s konfiguriranje in ne s programiranjem. Novi sistem bo omogočal neposredno vgradnjo v spletne strani oziroma storitvene portale in se jim bo tudi oblikovno prilagodil. Njegova uporaba se bo tako razširila iz storitev za pravne osebe tudi na vse ostale storitve.

Vsebinsko pa bo dograjen z možnostjo varnega vpogleda (na podlagi ustreznih pooblastil) v posamezne javne evidence za zaposlene v javni upravi, dostop do cenika storitev v javni upravi ter možnostjo kreiranja manjših lastnih šifrantov, ki bodo neposredno dostopni kot spletne storitve. Bolj podroben opis projekta je na voljo na portalu NIO.

Iskalnik