Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Centralni sistem za e-pooblaščanje

Uporabnikom je potrebno zagotoviti celovite in enostavne storitve, ki jih zahteva javni sektor za urejanje različnih formalnosti. Ko govorimo storitvah, ki jih lahko opravimo na elektronski način, je ključno zagotavljanje varnosti in zaupanja v tak način poslovanja. V Sloveniji je za zagotavljanja istovetnosti uporabnikov najbolj razširjena uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil, npr. izdajatelja SIGEN-CA, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja na Ministrstvu za javno upravo. Uporabniki lahko na določenih portalih namesto digitalnih potrdil že uporabijo svoje mobilne telefone, na primer na državnem portalu eUprava.

Večina e-storitev je omogočena na način, da uporabnik lahko neko e-storitve opravi zase, za svoje potrebe in v svojem imenu. Uporabniki pa pričakujejo, da bodo lahko, podobno kot je to mogoče v fizičnem svetu, na enostaven način lahko za opravljanje neke storitve dali nekomu tudi pooblastilo, bodisi drugi fizični ali pravni osebi.

Namen projekta SI-CeP je, da uporabnikom omogoči enovit način pooblaščanja za različne e-storitve, ki jih je potrebno opraviti z javno upravo. Uporabnik bo lahko pooblastilo dodelil za enkratno opravljanje storitve, ali pa splošno pooblastilo za neko področje. Pooblastilo se bo lahko nanašalo na celotno storitev, bodisi na primer samo za oddajo neke vloge na primer, lahko bo časovno omejeno ali pa tudi ne. Projekt predvideva, da bo storitev -pooblaščanja omogočena skozi storitve spletne prijave in e-podpisa SI-PASS, ki je vgrajena že v številne e-storitve/portale.

Iskalnik