Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev centralnega sistema za e-pooblaščanje (SI-CeP)

Večina elektronskih storitev je omogočena na način, da uporabnik storitev lahko opravi zase, za svoje potrebe in v svojem imenu. Vendar pa uporabniki pričakujejo, da bodo (podobno kot v fizičnem svetu) tudi za uporabo elektronske storitve na enostaven način lahko pooblastili tudi drugo, bodisi fizično bodisi pravno osebo.

Centralni sistem za e-pooblaščanje

Uporabnikom je potrebno zagotoviti celovite in enostavne storitve za postopke, ki jih od njih za urejanje različnih formalnosti zahteva javni sektor.

Pri storitvah, ki jih lahko opravimo na elektronski način, je ključno zagotavljanje varnosti in zaupanja v elektronski način poslovanja. V Sloveniji je za zagotavljanje istovetnosti uporabnikov najbolj razširjena uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil (na primer izdajatelja SIGEN-CA, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja na Ministrstvu za javno upravo). Na nekaterih portalih pa uporabniki poleg digitalnih potrdil že lahko uporabijo tudi svoje mobilne telefone (na primer na portalu e-Uprava).

Namen projekta SI-CeP

Namen projekta SI-CeP je uporabnikom omogočiti enovit način pooblaščanja za različne e-storitve. Uporabnik bo lahko dodelil pooblastilo za enkratno opravljanje storitve ali pa bo dodelil splošno pooblastilo za neko področje. Pooblastilo se bo lahko nanašalo na celotno storitev, bodisi na primer samo za oddajo konkretne vloge, lahko bo časovno omejeno ali pa tudi ne.

Projekt predvideva, da bo storitev pooblaščanja omogočena skozi storitve spletne prijave in e-podpisa SI-PASS, ki je že vgrajena v številne e-storitve oziroma portale.