Skoči do osrednje vsebine

ZaPiS - Dvig zdravstvene pismenosti

S projektom želimo doseči zdravstveno pismenost v splošni populaciji s poudarkom na ranljivih skupinah, saj ti najbolj potrebujejo zdravstvene storitve in preventivne programe, a se jih tudi najmanj poslužujejo.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

Specifični cilj

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

S projektom želimo doseči zdravstveno pismenost v splošni populaciji s poudarkom na ranljivih skupinah. Izvedli bomo raziskavo za oceno zdravstvene pismenosti populacije in pripravili pregledali obstoječih aktivnosti zdravstvenega sistema na tem področju in na podlagi pridobljenih rezultatov oblikovali in preizkusili orodja za dvig zdravstvene pismenosti. Slednja bodo podlaga za oblikovanje nacionalne strategije za spremljanje in dvig zdravstvene pismenosti.

Izhodišče projekta je, da imajo vsi ljudje pravico do razumljivih zdravstvenih informacij in zdravstvenih storitev, ki ohranjajo ter izboljšujejo zdravje ter podpirajo dolgoživost in kakovost življenja. Njegovi učinki se bodo kazali v večji zdravstveni pismenosti prebivalstva, lažji navigaciji pacientov po zdravstvenem sistemu in racionalnejši uporabi resursov. Projekt bo prispeval tudi k nadaljnjemu odpravljanju neenakosti v zdravju.

Dolgoročni in temeljni cilj projekta je zagotoviti usklajene aktivnosti za dvig zdravstvene pismenosti bolnikov s kroničnimi boleznimi ali stanji.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2019: 30.000,00 EUR
2020: 744.232,84 EUR
2021: 489.383,73 EUR
2022: 451.520,44 EUR
2023: 21.609,99 EUR

SKUPAJ: 1.736.747,00 EUR