Skoči do osrednje vsebine

Foto: aatlas from Pixabay

Alpine Research and INnovation Capacity Governance/ Upravljanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti alpske regije

Cilj projekta A-RING je povečati stopnjo uporabe večstopenjskega in nadnacionalnega upravljanja v alpskem območju na osnovi pravega nabora politik, sprejetih v skladu z vizijo javnih organov, njihov sinergični in/ali komplementarni pristop k strategijam pametne specializacije (S3) in vzpostaviti boljše okolje za sodelovanje, vključno z akademskim in poslovnim sektorjem.

Projekt je bil odobren in je 85% sofinanciran v okviru razpisa transnacionalnega programa Interreg Alpsko območje 2014 – 2020.

Vsebina

Projekt A-RING naslavlja skupno potrebo po združevanju prizadevanj za premagovanje glavnih izzivov pri skupnem pristopu k raziskavam in inovacijam (R&I), ki usmerja pot odprtih inovacij EU. Spodbuja usklajenost med različnimi političnimi pobudami in institucionalnimi okviri na področju raziskav in inovacij z namenom učinkovitega reševanja družbenih izzivov, boljšega izkoriščanja odlik in prednosti ter zbiranja pričakovanj poslovnega sektorja in inovacijskega potenciala iz akademskega sektorja za izpolnjevanje potreb prebivalcev prek odgovornih raziskav in inovacij (RRI).

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je kot projektni partner vključen v večji del projektnih aktivnosti, med drugim:

  • pri razvoju edinstvene poti za skupno agendo (i. Blueprint) na področju raziskav in inovacij z močnim osredotočanjem na značilnosti in potenciale alpske regije, skupno lastništvo in strateško pozicioniranje na področju raziskav in inovacij za področja S3, ki najbolj vplivajo na družbene spremembe;
  • vzpostavitvi Alpskega laboratorija za politike (i. Policy Lab) za razvijanje in preizkušanje sinergičnega in komplementarnega pristopa javnih organov k izbranim temam na področju raziskav in inovacij, ki zagotavlja koordinirano in hitro sledenje predpisom s splošnimi koristmi za skupnost v alpski regiji;
  • aktivaciji Alpskega razvojnega laboratorija (i. Seed Lab) za krepitev skupnega dela predstavnikov akademskega in poslovnega sektorja, še posebej MSP, na področjih, ki so strateško pomembna za alpsko regijo.

Dodano vrednost projekta predstavlja že samo projektno partnerstvo (konzorcij), ki vključuje 11 aktivnih projektnih partnerjev in 28 institucij in organizacij v vlogi opazovalcev. Z izjemo Lihtenštajna, projektni parterji in opazovalci prihajajo iz vseh regij in držav, vključenih v Alpsko območje.

Spletna stran projekta

A-RING spletna stran

Iskalnik