Skoči do osrednje vsebine

Na poti k skupnemu pristopu za raziskave in inovacije v alpski regiji

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

V okviru projekta A-RING je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodilo pripravo načrta za Skupno agendo na področju raziskav in inovacij v alpski regiji (angleško Strategic Resarch and Innovation Agenda - SRIA).

Ministrstvo je bilo v okviru priprave načrta vključeno v obsežen proces posvetovanja z vsemi pomembnimi deležniki - s partnerji projekta A-RING, člani svetovalnega odbora projekta ter predstavniki trojne vijačnice in akcijske skupine 1 makroregionalne startegije EUSALP. Načrt je bil dobro sprejet kot celovit vodnik za razvoj SRIA za alpsko regijo. Obravnava pomembne teme, vključno z vključevanjem vseh pomembnih deležnikov ter proaktivnim in »foresight« transnacionalnim pristopom k izzivom in priložnostim na tem območju ter preučevanjem ključnih trendov na skupnih interesnih področjih.

Načrt temelji na opravljenem obsežnem delu v okviru projekta A-RING pri oblikovanju in preizkušanju metodologij posvetovanja in sodelovanja. Prav tako vključuje dobre prakse, ki izhajajo iz dela v okviru številnih drugih Interreg projektov, služb Skupnega raziskovalnega središča (JRC) in drugih ustreznih pobud. Na spletni strani projekta A-RING (v angleščini) je na voljo končna različica načrta za Skupno agendo na področju raziskav in inovacij v alpski regiji (v angleščini).

Na spletni strani projekta A-RING sta javno dostopna dva dodatna rezultata, ki sta nastala v okviru istega delovnega sklopa: