Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Zaključen

  Vzpostavitev kompetenčnega modela

  Na Ministrstvu za javno upravo smo za uresničitev ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 pričeli z izvedbo operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih (UUZ), kamor je bil umeščen tudi projekt Vzpostavitev kompetenčnega modela (VKM).

 • V teku

  Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave - model CAF

  S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo SVK po organih državne uprave.

 • V teku

  Pilotni projekt vzpostavitve enotnega sistema ključnih merljivih ciljev in kazalnikov

  V Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020 smo kot enega ključnih ciljev na področju vodenja kakovosti zapisali uvedbo sistema merljivih ciljev in kazalnikov, ki je pomemben del interaktivnega in celovitega upravljanja uspešnosti. V ta namen smo na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili pilotni projekt, na podlagi njegovih izkušenj in rezultatov pa bomo sistem prenesli tudi na druge organe javne uprave.

 • Zaključen

  Pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank

  V letu 2018 smo na Ministrstvu za javno upravo izvedli šest mesečni pilotni projekt merjenja zadovoljstva strank na dvanajstih organih javne uprave, ki so se za sodelovanje odločili prostovoljno.

Iskalnik