Skoči do osrednje vsebine

Storitve inženirja pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana-glavna dela« in »Ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji »Zadrževalnika visokih voda Poljana-glavna dela« in »Ureditve Meže in Mislinje v Otiškem Vrhu« v okviru projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - območje Meže z Mislinjo«.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80 %.

Lastna udeležba RS znaša 20 %.