GOV.SI

Predhodno vrednotenje in okoljska presoja strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 20212027«

Predhodno vrednotenje in okoljska presoja strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 20212027« in sicer:

Sklop 1: »Predhodno vrednotenje strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 20212027«
Sklop 2: »Izdelava okoljskega poročila in dodatka s presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 20212027

Več na portalu javnih naročil