Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 27.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 3. 2022, in traja do vključno 15. 6. 2022, do 23.59 ure.

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.
Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do vključno 15. 6. 2022.
Stroški nakupa zdravil, ki se upoštevajo pri obravnavi vloge, morajo znašati najmanj 50 evrov brez vštetega DDV pri čebelarjih, ki imajo pred objavo javnega razpisa potrdilo o vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja ali certifikat za ekološke čebelje pridelke, in najmanj 300 evrov brez vštetega DDV pri drugih čebelarjih.

Opozorilo: V okviru tega javnega razpisa je možno sofinanciranje le tistih zdravil, ki so navedena na seznamu točke 5.3 tega javnega razpisa. Sofinanciranje ni možno uveljavljati za zdravila, ki niso navedena na seznamu (npr. Oxybee in FormicPro) oziroma za zdravila, ki se bodo lahko na novo prodajala v Republiki Sloveniji.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Kontakt