Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev iz ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022.

Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 30.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 26. 3. 2022, in traja do vključno 15. 6. 2022, do 23.59 ure.

Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2021 do 15. 6. 2022.
Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Kontakt