Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024

Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2024 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. Za škodni dogodek se šteje smrt, I. ali II. kategorija invalidnosti in večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 64.800 eurov.