Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis s katerim želimo izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo.

Namen javnega razpisa je izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine (lesa) pri revitalizaciji gospodarstva po Covid-19 krizi ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge in ki imajo imajo registrirano dejavnost C16 (Obdelava in predelava lesa) ali C31 (Proizvodnja pohištva, razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Predvidena višina sredstev je 28 milijonov evrov, v letih od 2022 do 2026.

Upravičeni stroški so:

  • stroški gradnje
  • stroški nakupa opredmetenih sredstev
  • stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Razpoložljiv znesek za drugo odpiranje je 2.269.397,81 EUR.

Roki za oddajo vlog

Roki za oddajo vlog so 6.5.2022, 1.9.202220.2.2023, 31.8.2023, 15.1.2024 in 26.8.2024.

Razpis je zaprt!

Razpisna dokumentacija

Vprašanja in odgovori

Kontakt

Darko Sajko

Sebastijan Milovanovič Jarh