Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje povečanja investicij z višjo dodano vrednostjo v deležu bruto domačega proizvoda, povečanje deleža trajnostno naravnanih investicij, ki imajo v strukturi stroškov zelene in digitalne rešitve in izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij ter zmanjševanje razvojnih razlik obmejnih problemskih območij v primerjavi s preostalimi območji v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov začetnih investicij podjetij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Upravičenci

Upravičenci bodo mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Skupna višina sredstev

Razpisana vrednost javnega razpisa je 30 milijonov evrov. Višina sofinanciranja sledi novi karti regionalne državne pomoči za obdobje 2022–2027, skladno s katero se delež sofinanciranja lahko giblje med 15% do 50% upravičenih stroškov, v odvisnosti od velikosti podjetja in od lokacije investicije, pri čemer se bodo predvidoma naslavljale investicije v vrednosti od 0,3 mio evrov navzgor.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

  • nakup strojev in opreme,
  • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
  • gradbena-obrtniška-inštalacijska dela.

ODDAJA VLOGE

V okviru Javnega razpisa mora posamezen prijavitelj vlogo oddati preko spletne aplikacije, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://www.erazpis.si.

Tehnična podpora v zvezi z registracijo v aplikacijo in vnosom v samo aplikacijo pa je dosegljiva na elektronskem naslovu podpora@erazpis.si.

Vprašanja glede javnega razpisa nam lahko posredujete na gp.mgrt@gov.si, odgovore pa bomo redno objavljali na tej spletni strani z nekajdnevnim zamikom.

Kontakt

Dokumenti