Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021-2022

Rok za prijavo je potekel.

Z javnim razpisom želimo zagotoviti kontinuiteto spodbujanja razvoja kompetenc na vsebinskih področjih, ki so bila izpostavljena že v okviru preteklih razpisov, z ustreznimi nadgradnjami glede na pretekle izkušnje. Prav tako se želi dodatno nasloviti področja, ki izhajajo iz usmeritev vezanih na prehod v podnebno nevtralno gospodarstvo in krožno gospodarstvo. Z upoštevanjem prehoda v industrijo 4.0 in 5.0 pa bodo vse skupaj zaokroževala tudi znanja s področja digitalizacije in znanja potrebna v povezavi s spremembami poslovnih modelov poslovanja.

Namen javnega razpisa je:                                                                  

  • doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
  • doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
  • podpirati izmenjavo znanj in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra. 

Cilji javnega razpisa so:

  • vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu;
  • 1.000 vključitev v programe usposabljanja;
  • vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij; 
  • večja dodana vrednost v vključenih podjetjih;
  • pripraviti 1 program usposabljanja.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadrov, zaposlenih v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge. 

Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na ciljnih vsebinskih področij projekta ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo. 

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 600.000,00 evrov.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo na elektronskem naslovu gp.mgrt@gov.si (pripis: Kocles 3.0)

Več na portalu javnih naročil