Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024 - RAZVOJNI socialnovarstveni programi

Rok za prijavo je potekel.

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2024, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov

Razpisna dokumentacija

Datum objave v Uradnem listu je 24. 11. 2023, Uradni list št. 118/2023.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVE:

  • za RAZVOJNE socialnovarstvene programe je 18. december 2023.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka. Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali bodo oddane po tem roku, bodo kot prepozne zavržene.

ODPIRANJE PRIJAV:

  • za RAZVOJNE socialnovarstvene programe bo dne 20. december 2023.

Odpiranje bo javno, razen, če bo na javni razpis prispelo več kot 20 prijav za razvojne socialnovarstvene programe. O načinu odpiranja bodo prijavitelji obveščeni na spletišču državne uprave pod zbirko javnih objav: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/novice/, dan pred odpiranjem.

Kontakt

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure na telefonskih številkah:

(01) 369 78 26 (Gregor Majcen)

(01) 369 77 82 (Karmen Mitrovič)