Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji v okviru Sklada za pravični prehod v obdobju 2023-2026

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je podpora projektom funkcionalnega razvoja oz. revitalizacije ekonomsko-poslovne infrastrukture  (podjetniških inkubatorjev) na saniranih površinah povezanih s premogovništvom in rabo premoga v Zasavski in Savinjsko-Šaleški premogovni regiji.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev, ki zajema:

 • Namen A: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v SAŠA premogovni regiji
 • Namen B: sofinanciranje vzpostavitve podjetniških inkubatorjev v Zasavski premogovni regiji

Območje izvajanja in končni prejemniki

Območje izvajanja javnega razpisa je ožje območje pravičnega prehoda Zasavske premogovne regije, ki obsega območje občin: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi ter ožje območje pravičnega prehoda SAŠA premogovne regije, ki obsega območje občin: Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. Končni prejemniki so Občine, ki so tudi prijavitelji/nosilci/investitorji projekta.

Razpoložljiva sredstva

Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu znaša 34.494.117,64 EUR, od tega 31.905.882,35 EUR za sofinanciranje projektov v SAŠA premogovni regiji in 2.588.235,29 EUR za sofinanciranje projektov v Zasavski premogovni regiji.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški tega javnega razpisa so:

 1. GOI dela.
 2. Nakup zemljišč z objektom/delom objekta.
 3. Oprema inkubatorja (pohištvo/računalniška oprema).
 4. Stroški storitev zunanjih izvajalcev.
 5. Stroški informiranja in komuniciranja.
 6. DDV.

Rok prijave na javni razpis

Za javni razpis bodo izvedeni trije roki odpiranja.

 • Rok za predložitev vlog za prvi rok odpiranja je najkasneje do dne 15. 1. 2024.
 • Rok za predložitev vlog za drugi rok odpiranja je najkasneje do 14. 6. 2024.
 • Rok za predložitev vlog za tretji rok odpiranja je najkasneje do 15. 10. 2024.

Dodatne informacije in informativni dogodek

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mkrr@gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativni dogodek za predstavitev javnega razpisa dne 15. 12. 2023 ob 11. uri v mansardi Vile Bianca, Stari trg 3, 3320 Velenje.

Vprašanja in odgovori

Poročilo