Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2025

Rok za prijavo je potekel.

Komisija je ocenjevanje zaključila dne 28. 10. 2022 in predlaga dodelitev sredstev 91-tim programom.

Ministrstvo za zdravje je v Uradnem listu Republike Slovenije št. 74/22 dne 27. 5. 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za naslednje triletno obdobje oz. do leta 2025. (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja, ki prispevajo k izvajanju Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015–2025, Skupaj za družbo zdravja (Uradni list RS, št. 25/16). 

Pri tem podpirajo aktivnosti za uresničevanje zakonodajnih in strateških dokumentov na področjih:

 • zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti,
 • preprečevanja nalezljivih bolezni s cepljenjem,
 • obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih bolezni,
 • preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s
  tem povezane škode,
 • krepitve duševnega zdravja,
 • preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni ter
 • zdravega življenjskega sloga mladih.

Poseben poudarek javnega razpisa je na naslavljanju potreb ranljivih skupin prebivalstva, spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih tega javnega razpisa.

Razpisana sredstva

Višina sredstev za sofinanciranje programov javnega razpisa je 10.850.000 evrov, in sicer:

 • 4.050.000 evrov v letu 2023,
 • 3.400.000 evrov v letu 2024,  
 • 3.400.000 evrov v letu 2025.

Rok in način oddaje prijave

Rok za oddajo prijav je do 30. 6. 2022 do 12.00 ure. 

Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko

 • osebno oddate v glavni pisarni ministrstva- Štefanova 5, Ljubljana,
 • pošljete po pošti v zaprti pisemski ovojnici na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, 

Ovojnica mora obvezno vsebovati oznako »Ne odpiraj – javni razpis Prijavnica JR VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA 2022–2025« ter oznako področja, na katerega se prijavljate (npr. področje B, pod-področje B1).

Kontakt

Vprašanja  v zvezi z  javnim razpisom je mogoče nasloviti v času od objave javnega razpisa do najkasneje 23.6. 2022 po elektronski pošti.

Elektronska pošta mora obvezno vsebovati naslov zadeve: "JR ZA VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA DO LETA 2025" ter navedbo enega med področij (A, B, C, D, E, F), za katerega se postavlja vprašanje.

Vprašanja sprejemamo na e-naslov:

Vsi odgovori bodo na voljo vsem zainteresiranim prijaviteljem in bodo objavljeni na tej spletni strani oz. v okviru te objave javnega razpisa po prejemu vprašanja sproti. Zadnje odgovore bomo objavili najkasneje do 26. 6. 2022.