Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2023

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2023. Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Dejavnosti sofinanciranja v izobraževanju odraslih v letu 2023 so:

Študijski krožki: sofinancira se izvedba splošnih in bralnih študijskih krožkov, koordiniranih s strani Andragoškega centra Slovenije, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje: sofinancira se izvedba dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje, vključenih v mrežo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, izvedenih od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

Parada učenja – dan učečih se skupnosti: sofinancira se izvedba dejavnosti Parada učenja - dan učečih se skupnosti, celodnevnega dogodka na javnem mestu.

Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2023: sofinancira se koordinacija TVU 2023, ki bo izvedena v skladu s terminskim načrtom TVU.

Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: sofinancira se izvedba naslednjih nalog, izvedenih od 1. 1. 2023 do 15. 11. 2023:

  • organizacija strokovnih dogodkov oziroma srečanj,
  • mednarodno sodelovanje, ki prispeva k izpopolnjevanju znanja oziroma izmenjavi dobrih praks na področju neformalnega izobraževanja odraslih in dejavnosti v izobraževanju odraslih,
  • strokovno usposabljanje organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle,
  • novi programi na področju splošnega izobraževanja odraslih.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev je 750.000,00 EUR. Končno število sofinanciranih dejavnosti je odvisno od števila prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali pogoje, opredeljene v tem javnem razpisu, in od prijavljenih dejavnosti, ki bodo dosegli ustrezno število točk.

V primeru, ko znotraj posameznih sklopov, navedenih spodaj, razpoložljiva sredstva ne bodo porabljena, lahko komisija ustrezno zviša predvideni znesek za posamezno dejavnost oziroma preostanek sredstev po lastni presoji razmesti v druge sklope.

Rezultati javnega razpisa

Obvestilo o prejemnikih sredstev

Kontakt

Maja C. Accetto na telefonski številki 01/400 5386, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Več na portalu javnih naročil