Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za operacijo gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, iz PRP 2014-2020

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis za podukrep 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa so naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. Namen razpisa je krepitev aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja.

Višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev znaša do vključno 3 milijone evrov. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 %, delež iz proračuna Republike Slovenije pa 25 %.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 580 77 92
E-pošta: aktrp@gov.si

INFO točke KGZS

Več na portalu javnih naročil