Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodelitev sredstev: Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 IH) - Načrt za okrevanje in odpornost

Dodeljena sredstva na javnem razpisu odvajanje odpadne vode na dan 8.8.2022 znašajo 1.357.627,88 evra.
Za sofinanciranje iz javnega razpisa je za razdelitev sredstev vlagateljem na voljo še 52.642.372,12 evra sredstev.
Iz celotne vrednosti javnega razpisa, ki znaša 54.000.000,00 evrov, je na dan 8.8.2022 rezerviranih 42.431.926,79 evra sredstev. Rezervirana sredstva se nanašajo na prejete vloge, kjer pregledi še niso bili v celoti opravljeni in odločbe še niso bile izdane.