Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranja na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2021

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B.