Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za intervencijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture (IRP06) za leto 2024

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, protierozijsko vzdrževanje gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Sredstva se zagotovijo iz naslova Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Navodila za vnos vlog:

Kontakt za vprašanja

  • Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580 77 92, v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
  • Kontaktirate lahko tudi INFO TOČKE.