Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih EK razpisuje za NVO iz držav članic EU ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS je v Uradnem listu RS, št. 122/2022, objavilo besedilo javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2021.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije (v nadaljnjem besedilu: instrumenti EU):

  • Evropski razvojni sklad (EDF),
  • Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
  • Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
  • Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
  • Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
  • Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP),
  • programi Generalnega direktorata Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO).

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za projekte, ki se izvajajo na dan oddaje prijave na javni poziv in se zaključijo najpozneje do 31. 12. 2024.

Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek tudi za tiste projekte, ki so bili izbrani na Javnem pozivu za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021) in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni ali so se začeli izvajati po objavi Javnega poziva za leto 2020 in na dan objave tega javnega poziva še niso zaključeni.

Vrednost javnega poziva

Vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje finančnega prispevka za projekte NVO, ki so bili izbrani na razpisih Evropske komisije za leto 2021, znaša 110.000,00 EUR.

Dokumentacija

Odpiranje prijav

Javno odpiranje prijav bo potekalosredo, 19. 10. 2022, ob 11. uri v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, na naslovu Gregorčičeva ulica 25, Ljubljana (sejna soba - 1. nadstropje).

Kontakt

Dodatne informacije o javnem pozivu zainteresirani prijavitelji lahko dobijo izključno po elektronski pošti na naslovu: razvoj.mzz@gov.si s pripisom: »Javni poziv za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2021«

Vprašanja je možno poslati do vključno 6. oktobra 2022. Če bodo vprašanja prispela po tem datumu, odgovori ne bodo podani.