Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno lesnih verig v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje v letu 2023

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport objavlja Javni poziv za sofinanciranje projektov promocije rabe lesa v obliki javnih demo lesenih objektov, kot so javni stanovanjski objekti, šole, vrtci, upravne stavbe, domovi za starejše občane, športni objekti, kulturni domovi ter mladinski centri, katerih lastniki so le osebe javnega prava.

Namen javnega poziva je zbiranje potencialnih projektov, to je gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.

Zadevna oblika promocije ni pomembna zgolj z vidika krepitve gozdno-lesne verige, ampak tudi z vidika prikazovanja učinkov tovrstne gradnje na znižanje ogljičnega odtisa, kar je tudi eden izmed ciljev Evropske komisije pri prestrukturiranju gradbeništva (New European Bauhaus). 

Predmet javnega poziva so idejni projekti v fazi ideje, kar pomeni fazo do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ali že deloma izvedeni projekti gradnje vzorčnih lesenih javnih objektov primernih za sofinanciranje iz sredstev Gozdnega sklada, namenjenih promocijskim aktivnostim, katerih cilj je promocija lesnih proizvodov v obliki javnih demo lesenih objektov, ki bodo služili kot promocijski objekti na področju lesene gradnje.  

Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki so osebe javnega prava. To so samoupravne lokalne skupnosti, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski zavodi  ter ostale osebe javnega prava. Če zakon izrecno ne določa, da je prijavitelj oseba javnega prava, se upošteva zakonodajalčev ustanovni namen glede tega. V kolikor še vedno obstaja dvom ali je prijavitelj oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava, se upoštevajo okoliščine, ki izkazujejo uresničevanje javnega interesa, ali je prijavitelj podvržen javnemu nadzoru, torej ali je prijavitelj v večji meri kot običajne osebe zasebnega prava podrejen javnemu pravu, ali je prijavitelj javno financiran, je članstvo v njem obvezno za opravljanje dejavnosti članov, ali lahko prijavitelj predpisuje obvezne prispevke članom in podobno.

Višina sofinanciranja

  • do 100% upravičenih stroškov;
  • minimalni znesek sofinanciranja – 100.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev je 400.000 EUR.

Upravičeni stroški

  • stroški izdelave projektne in druge dokumentacije po 39. členu Gradbenega zakona (GZ-1);
  • stroški pripravljalnih del ter stroški gradnje;
  • informiranje in obveščanje javnosti (do največ 10.000,00 EUR).
     
    Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Obdobje upravičenosti stroškov

od 26. 1. 2023 do 4. 12. 2023.

Vprašanja in odgovori

Kontakt

Zoran Bricman

Mitja Špes