Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv slovenskim digitalnim inovacijskim stičiščem (DIH), ki želijo postati evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH)

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za javno upravo (MJU) v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavlja javni poziv slovenskim digitalnim inovacijskim stičiščem (DIH), ki želijo postati evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH). Javni poziv je objavljen tudi v Uradnem listu RS št. 52/2020.

Od leta 2016, ko se je rodila konkretna ideja o organizaciji ali koordinirani skupini organizacij z dopolnjujočimi se različnimi vrstami strokovnega znanja, ki deluje nepridobitno kot podpora podjetjem, še posebej mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ter javnemu sektorju pri njihovi digitalni preobrazbi, je bilo širom Evrope ustanovljenih prek 400 DIH.

Da bi še pospešili digitalno transformacijo, bo Evropska komisija področje inovacijskih stičišč v prihodnje bolj uredila ter koordinirala iz enega mesta. Izbrala bo Evropska digitalna inovacijska stičišča (EDIH), ki bodo delovala kot enotna skupnost in si bodo v medsebojno oporo in podporo pri uvajanju digitalne preobrazbe v posameznih državah. A ne gre le za evropski projekt. Evropska komisija želi, da EDIH pripomorejo tako k digitalni transformaciji Evrope kot k digitalni transformaciji države članice, v kateri ima EDIH sedež.

Izbor EDIH bo tako potekal v dveh fazah: v prvi bodo postopek izbora opravile države članice, v drugi pa bo Evropska komisija med prejetimi predlogi s strani članic opravila svoj postopek izbora. Sofinancirana bodo le tista stičišča, ki jih bo izbrala Evropska komisija v drugi fazi postopka.

S to objavo začenjamo prvi del postopka: Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni poziv slovenskim digitalnim inovacijskim stičiščem, ki želijo postati evropska digitalna inovacijska stičišča. V besedilu poziva boste našli osnovne informacije, pogoje za prijavo in merila, po katerih bo strokovna medresorska komisija izbrala tiste DIH, ki jih bo Slovenija predlagala v izbor Evropski komisiji.

Na podlagi ocen medresorske strokovne komisije slovenskega javnega poziva za izbor digitalnih inovacijskih stičišč za evropska digitalna inovacijska stičišča sta Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predlagala, da se Evropski komisiji kot izbrane nacionalne kandidate za EDIH postopek predlaga: 

1.  4P DIH, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

2. DIGI-SI, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor,

3. SRC-EDIH, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo mesto.

Z izborom kandidatov se je dne 24.2.2021 seznanila Vlada Republike Slovenije.

Ministrstvo za javno upravo opominja, da se je dne 1. 7. 2016 pričela uporabljati Uredba (EU) 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73; v nadaljevanju: Uredba eIDAS). Z uveljavitvijo Uredbe eIDAS, ki ureja tudi področje, ki je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14; v nadaljevanju: ZEPEP), je zaradi neposredne uporabe Uredbe eIDAS postala večina določb ZEPEP obsoletnih.

Uredba eIDAS v 3. členu med drugim opredeljuje pojme »elektronski podpis«, »napredni elektronski podpis«, »kvalificirani elektronski podpis«, »potrdilo za elektronski podpis«, »kvalificirano potrdilo za elektronski podpis«, itd…. eIDAS pa v 25. členu govori tudi o pravnih učinkih elektronskih podpisov in sicer, da se elektronskemu podpisu ne odvzameta pravni učinek in dopustnost kot dokaz v pravnih postopkih le zato, ker je v elektronski obliki ali ker ne izpolnjuje zahtev za kvalificirani elektronski podpis, ter da ima le kvalificirani elektronski podpis enakovreden pravni učinek kot lastnoročni podpis.

Glede na zahtevo za oddajo vloge v elektronski obliki vas pozivamo, da elektronske dokumente podpišete s kvalificiranim elektronskim podpisom. Kvalificirano potrdilo s katerim tvorite kvalificiran elektronski podpis lahko pridobite pri vseh ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, ki so v EU vpisani v zanesljive sezname posameznih držav za izvajanje kvalificirane storitve zaupanja izdaje kvalificiranih potrdil za elektronski podpis (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/). Za slovenske ponudnike kliknite na povezavo za Slovenijo.

Informativni dan

Odgovore na morebitna dodatna vprašanja boste zainteresirani lahko dobili na informativnem dnevu z Evropsko komisijo, ki bo prek spleta potekal v torek, 3. novembra 2020 med 14. in 16. uro.

Evropska komisija bo uvodoma predstavila področje, nato pa bodo predstavniki pristojnih ministrstev predstavili javni poziv. Sledila bo možnost za vprašanja in odgovore. Informativni dan bo potekal v angleškem jeziku.

Za sodelovanje na informativnem dnevu se je potrebno prijaviti. Prijavljeni boste povezavo do dogodka na vaš e-naslov prejeli dan pred informativnim dnem.

Za učinkovitejšo komunikacijo prosimo tiste, ki boste imeli vprašanja izoblikovana že pred dogodkom, da nam jih posredujete na e-naslov: edih.mju@gov.si.

Kontakt

mag. Polona Jerina

Elektronski naslov: gp.mju@gov.si