Skoči do osrednje vsebine

Gradnje: Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne Dvor

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška in instalacijska dela za obnovo, rekonstrukcijo in dograditev Auerspergove železarne\nDvor. Natančneje gre za rekonstrukcijo in pozidavo 2 objektov znotraj nekdanje Auerspergove železarne na Dvoru, poimenovanih\nTrajberk in Lončarija, ki sta nestanovanjski stavbi, v katerih bo vzpostavljena stalna rasztave NATURE 2000 in informacijski center.\nDela, ki jih bo prevzel izvajalec, obsegajo tudi ureditev zunanje okolice obeh objektov. Opis predmeta naročila je podrobneje opredeljen v\ntehnični dokumentaciji in popisih del, ki so podlaga za pripravo ponudbe. Območje Auerspergove železarne je razglašeno za kulturni\nspomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi območja Auerspergove železarne za kulturni spomenik državnega pomena, Uradni list\nRS, št. 82/99, 66/01, 16/08 ZVKD-1), zato se vsa dela izvajajo v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS)\noz. pod konzervatorskim nadzorom.

Več na portalu javnih naročil