Skoči do osrednje vsebine

Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave« - Rogoznica, Ljudski vrt, Vičava, Čreta

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v sklopu operacije »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave« - Rogoznica, Ljudski vrt, Vičava, Čreta

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Več na portalu javnih naročil

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-20120, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu«, specifični cilj »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.

Prispevek Skupnosti znaša 80%. Lastna udeležba RS znaša 20%.