Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024

Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2024 je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi požara ali strele. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 25.000 eurov.