Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti – KONCESIONARJEM za oddajo prijave za sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge OVO

Rok za prijavo je potekel.

Rok za prijave: 3. 12. 2021

Priloge kot so priložene (10 prilog).

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko do zaključka tega poziva posredujete na naslov: gp.mz@gov.si, pri čemer se obvezno sklicujte na št. zadeve 411-11/2021.

Prijavitelj prijavo odda samostojno na predpisanem obrazcu. Prijavo mora prijavitelj poslati v papirni obliki na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo na javni poziv prispele najkasneje do petka, 3. 12. 2021, velja žig pošte in bodo pravilno opremljene.