GOV.SI

Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

Četrte spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del

Več na portalu javnih naročil