Skoči do osrednje vsebine

3. Javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis

Tehnična navodila za vnos vlog

Popravek javnega razpisa

Popravek, objavljen v Uradnem listu RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021, v razglasnem delu:

V okviru meril za izbor vlog se pri merilu Težavnost kmetovanja v razdelku 10, v drugi vrstici število »449,99« nadomesti s številom »549,99«, tako da bodo 24 točk prejele kmetije v rangu od 370 do 549,99.

POPRAVEK PRILOGE 2: v prilogi se zaradi uskladitve z vsebino Priloge 3 uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij umakne navedba sort in podlag za vinsko trto.

POPRAVEK PRILOGE 4: v prilogi se zaradi uskladitve z vsebino Priloge 3 uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij umaknejo stroški, uvrščeni pod šifro 3.1.1.24.

Dodatne informacije

Sporočilo za javnost
Povezava na objavo javnega razpisa v Uradnem listu št. 140/2021, z dne 3. 9. 2021

Zakonodaja

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Informacije o razpisu

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel.: 01 580 77 92, fax.: 01 478 92 06, e-mail: aktrp@gov.si in
  • INFO točke KGZS