Skoči do osrednje vsebine

15. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Rok za prijavo je potekel.

Popravek

1. Zaradi tehnične napake je pri objavi 15. javnega razpisa za podukrep 4.1 izpadla priloga »Uporaba naložbe tudi za druge namene«; objavljena je bila naknadno, dne 18. 8. 2020.

2. V prilogi »Opis dokazil ob vlogi na 15. javni razpis za podukrep 4.1"  so se dodatno dne 4. 9. 2020 vključila naslednja dokazila:

  • Pravnomočna odločba o uvedbi namakanja ali drug akt o uvedbi namakanja,
  • Vodno soglasje,  
  • Načrt namakanja,
  • Načrt kmetijskega zemljišča, ki je predmet podpore, s popisom del in materiala ter skico zemljišča in
  • Pravnomočno vodno dovoljenje.

Tehnična navodila za vnos vlog

Informacije o javnem razpisu

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel.: 01 580 77 92, Fax.: 01 478 92 06, E-mail: aktrp@gov.si;

  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije (Priloga 1 razpisne dokumentacije)