Skoči do osrednje vsebine

Imenik oseb

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
  • Tamara Abraham

   uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
   Ministrstvo za zdravje

  • Nataša Adlešič Barba

   vodja po pooblastilu
   Finančno računovodska služba
   Sekretariat
   Ministrstvo za zunanje zadeve

  • Danica Ahlin

   uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
   Upravna enota Trebnje

  • Sanja Ajanović Hovnik

   vodja
   Služba za splošne zadeve
   Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Sanja Ajanović Hovnik

   uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
   Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Natalia Al Mansour

   vodja
   Sektor za Afriko in Bližnji vzhod
   Direktorat za skupno zunanjo in varnostno politiko
   Ministrstvo za zunanje zadeve

  • Khalid Fahad Ibrahim Al-Boayz

   častni konzul
   Konzulat Džeda

  • Vesna Alaber

   svetovalka za odnose z javnostmi
   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • Maja Albreht

   vodja
   Sektor za znamke in modele
   Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  • dr. Evros Alexandrou

   častni generalni konzul
   Generalni konzulat Limassol

  • Nataša Aljančič

   vodja
   Oddelek za izvrševanje plačil
   Služba za finance
   Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Marko Ambrož

   vodja
   Sektor za arhitekturo in gostovanje informacijskih rešitev
   Direktorat za informatiko
   Ministrstvo za javno upravo

  • Benja Ambruš

   vodja
   Območna enota Kranj
   Inšpektorat Republike Slovenije za delo
   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • Anja Ancelj

   vodja kabineta
   Ministrstvo za javno upravo

  • Matej Andolšek

   vodja
   Sektor za sosednje države
   Direktorat za zadeve Evropske unije
   Ministrstvo za zunanje zadeve

  • Branko Andrejašič

   načelnik
   Upravna enota Izola

  • Olga Andrejek

   direktorica
   Urad za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje
   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
   Ministrstvo za obrambo

  • Olga Andrejek

   direktorica
   Urad za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje
   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
   Ministrstvo za obrambo

  • mag. Vesko Andrić

   vodja po pooblastilu
   Finančna služba
   Generalni sekretariat
   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  • Mark Boris Andrijanič

   minister
   Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

  • Hermina Androjna

   vodja
   Odprti oddelek Ig
   Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana
   Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
   Ministrstvo za pravosodje

  • Felix Ang

   častni konzul
   Konzulat Manila

  • mag. Maja Ankerst

   vodja
   Oddelek za prostor in kmetijstvo
   Upravna enota Radovljica

  • mag. Maja Antonič

   načelnica
   Upravna enota Radovljica

  • Lidija Apohal Vučković

   glavna inšpektorica
   Inšpektorat za javni sektor
   Ministrstvo za javno upravo

  • Darinka Arh Pilih

   vodja
   Območna enota UJP Žalec
   Uprava Republike Slovenije za javna plačila
   Ministrstvo za finance

  • Majda Arh Sevšek

   vodja
   Izpostava Novo mesto
   Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
   Ministrstvo za obrambo

  • Mustafa Basar Arioglu

   častni generalni konzul
   Generalni konzulat Istanbul

  • polkovnik Vincenc Arko

   Vojaško predstavništvo pri zvezi Nato in Evropski uniji

  • Tatjana Arslanovski

   vodja
   Referat za gradbene zadeve
   Upravna enota Maribor

  • Ruben Astvatsatryan

   častni konzul
   Konzulat Erevan

  • Tjaša Atlagič Razdevšek

   vodja
   Služba za odnose z javnostmi
   Ministrstvo za kulturo

  • mag. Nika Aupič

   vodja
   Sektor za bilateralo in multilateralo
   Direktorat za obrambno politiko
   Ministrstvo za obrambo