Skoči do osrednje vsebine

Imenik oseb

Prilagodite izpis
Ponastavi
  • Tomaž Iglič

   vodja
   Regijski center za obveščanje Ljubljana
   Izpostava URSZR Ljubljana
   Urad za operativo
   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
   Ministrstvo za obrambo

  • Urban Ilc

   vodja
   Sektor območja zgornje Save
   Urad za upravljanje z vodami
   Direkcija Republike Slovenije za vode
   Ministrstvo za okolje in prostor

  • Dežurni inšpektor

   Območna enota Ljubljana
   Tržni inšpektorat Republike Slovenije
   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  • Špela Intihar

   vodja
   Služba za kadrovske zadeve
   Sekretariat
   Ministrstvo za pravosodje

  • Metka Ipavic

   veleposlanica
   Slovensko veleposlaništvo Pariz

  • mag. Mateja Ipavic Modic

   vodja
   Služba za notranjo revizijo
   Ministrstvo za javno upravo

  • mag. Aleš Irgolič

   vodja
   Sektor za neposredna plačila
   Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Mitja Iršič

   svetovalec za odnose z javnostmi
   Služba za odnose z javnostmi
   Ministrstvo za kulturo

  • dr. Alisher Iskhakov

   častni konzul
   Konzulat Taškent

  • Shenol Islam

   častni konzul
   Konzulat Ohrid

  • Špela Isop

   generalna direktorica
   Direktorat za socialne zadeve
   Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

  • mag. Petra Istenič

   vodja
   Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja
   Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov
   Ministrstvo za finance

  • Alenka Ivačič

   vodja
   Oddelek za sonaravno kmetijstvo
   Sektor za neposredna plačila
   Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Tina Ivančič

   vodja
   Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije
   Ministrstvo za zdravje

  • Mojca Ivančič Jelačin

   vodja
   Zunanji oddelek v Kopru
   Državno odvetništvo Republike Slovenije

  • Špela Ivanič

   uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
   Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad

  • Suzana Ivanović

   vodja po pooblastilu
   Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje
   Ministrstvo za notranje zadeve

  • Romana Ivanuša

   svetovalka za pomoč strankam
   Upravna enota Ljutomer

  • mag. Simona Izlakar

   Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev
   Inšpektorat za javni sektor
   Ministrstvo za javno upravo

  • Mehmet Mazhar Izmiroğlu

   častni konzul
   Konzulat Izmir