GOV.SI

Za državljane Južne Afrike

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vizumska obveznost

Državljani Republike Južne Afrike potrebujejo vizum za vstop v Slovenijo.

Za izdajo vizumov sta pristojni:

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije
P.O. Box 2023
Pretoria 0001
Tel: (0027 12) 427 89 00
FAX: (0027 12) 343 94 01
E-Mail: GermanEmbassyPretoria@gonet.co.za

Konzularni oddelek:
"Hadefield" Building B, first floor
1237 Pretorius Street, Hatfield
Pretoria 0083.
Tel: (0027 12) 427 89 99
FAX: (0027 12) 427 89 84
E-Mail: GermanEmbassyPretoria.legal@gonet.co.za

in

Generalni konzulat Zvezne republike Nemčije 
P.O. Box 4273
Cape Town 8000
FAX: (0027 21) 421 04 00
E-Mail: info@germanconsulatecapetown.co.za
WWW: http://www.kapstadt.diplo.de