Skoči do osrednje vsebine

Svet za avtorsko pravo

Svet za avtorsko pravo je strokovni, neodvisni in nepristranski organ z določenimi pristojnostmi pri kolektivnem upravljanju pravic, kot določa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Svet za avtorsko pravo

Njegove pristojnosti pri kolektivnem upravljanju pravic so:

 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del,
 2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma,
 3. preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP, in
 4. ali je tarifa, določena s skupnim sporazumom, primerna.

Imenuje ga minister, pristojen za gospodarstvo.

Aktualna sestava SAP je:

 • mag. Ingrid Kovšca Pušenjak (predsednica),
 • Aljoša Ravnikar (član),
 • Martin Srebotnjak (član),
 • Alen Osterman (član) in
 • Jelena Korpar, mag. manag. (članica).

Administrativno pomoč Svetu zagotavlja Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Dokumenti Sveta za avtorsko pravo

 • Poslovnik Sveta za avtorsko pravo

  Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena ter ob upoštevanju drugega odstavka 82. člena ZKUASP je SAP 18. 1. 2017 sprejel nov Poslovnik Sveta za avtorsko pravo, s katerim je posodobil pravila o postopku v zadevah iz njegove pristojnosti, organizaciji, poslovanju in drugih vprašanjih, ki so pomembna za njegovo delo, ter jih uskladil z določbami ZKUASP.

Odločbe Sveta za avtorsko pravo

Pozivi Sveta za avtorsko pravo

Pripombe SAP na novelo ZASP

Druge objave Sveta za avtorsko pravo