Skoči do osrednje vsebine

Svet za avtorsko pravo

Svet za avtorsko pravo je strokovni, neodvisni in nepristranski organ z določenimi pristojnostmi pri kolektivnem upravljanju pravic, kot določa Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Svet za avtorsko pravo

Njegove pristojnosti pri kolektivnem upravljanju pravic so:

 1. določanje primernih tarif za uporabo avtorskih del,
 2. odločanje o drugih spornih vprašanjih v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma,
 3. preverjanje, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZKUASP, in
 4. ali je tarifa, določena s skupnim sporazumom, primerna.

Imenuje ga minister, pristojen za gospodarstvo.

Aktualna sestava SAP je:

 • mag. Ingrid Kovšca Pušenjak (predsednica),
 • Aljoša Ravnikar (član),
 • Martin Srebotnjak (član),
 • Alen Osterman (član) in
 • Jelena Korpar, mag. manag. (članica).

Administrativno pomoč Svetu zagotavlja Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Dokumenti Sveta za avtorsko pravo

 • Poslovnik Sveta za avtorsko pravo

  Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena ter ob upoštevanju drugega odstavka 82. člena ZKUASP je SAP 18. 1. 2017 sprejel nov Poslovnik Sveta za avtorsko pravo, s katerim je posodobil pravila o postopku v zadevah iz njegove pristojnosti, organizaciji, poslovanju in drugih vprašanjih, ki so pomembna za njegovo delo, ter jih uskladil z določbami ZKUASP.
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Odločbe Sveta za avtorsko pravo

Pozivi Sveta za avtorsko pravo

 • Poziv za udeležbo v postopku (objava 2102)

  Objavljen v Uradnm listu RS št. 50/2014 (str. 5599, objava 2102)
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Poziv za udeležbo v postopku (objava 1638)

  Poziv Sveta za avtorsko pravo objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2014 (str. 4377, objava 1638)
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Poziv za udeležbo v postopku (objava 4038)

  Poziv Sveta za avtorsko pravo objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2012 (str. 4377, objava 1638)
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Pripombe SAP na novelo ZASP

 • Pripombe Sveta za avtorsko pravo glede novih sprememb v zvezi z določbami o sestavi in delovanju Sveta

  Pripombe Sveta za avtorsko pravo glede novih sprememb v zvezi z določbami o sestavi in delovanju Sveta v predlogu novele ZASP (kot je bil objavljen na spletišču MGRT dne 10. 4. 2013)
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Odziv Sveta na vabilo MGRT za podajo poda pripomb in komentarjev na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZASP

  Pripombe Sveta za avtorsko pravo glede določb o sestavi in delovanju Sveta v noveli ZASP- odziv Sveta na vabilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da poda pripombe oz. komentarje na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZASP (kot je bil objavljen na spletišču MGRT dne 8. 10. 2012)
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
 • Odgovor Sveta za avtorsko pravo na dopis MGRT

  Odgovor Sveta za avtorsko pravo na dopis MGRT z dne 22.5.2013 glede predlogov, ki se nanašajo na ukinitev Sveta(z dne 31. 5. 2013)
  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Druge objave Sveta za avtorsko pravo