Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za turizem

Strokovni svet za turizem je strokovno-posvetovalni organ Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naloge sveta

Svet obravnava pomembna vsebinska vprašanja s področja turizma in daje svoje predloge, mnenja in stališča v zvezi z:

 • strateškimi smernicami razvoja in promocije turizma;
 • predlogi sprememb normativnega okvira turizma in gostinstva;
 • izboljšavami ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19 na slovenski turizem;
 • predlogi zakonskih ukrepov, finančnih spodbud ter postavitvijo smernic za ponovni zagon turizma in gostinstva po epidemiji v sodelovanju z zdravstveno stroko;
 • stanjem in aktivnostmi na področju turizma in gostinstva med epidemijo in po njej;
 • učinkovitimi in usklajenimi pripravami pri ponovnem zagonu turizma in gostinstva po koncu epidemije;
 • urejanjem drugih pomembnih vprašanj s področja turizma.

 

Sestava sveta

Svet ima predsednika, namestnika predsednika, sekretarja in dvanajst (12) članov.

Predsednik sveta je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Namestnik predsednika sveta je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja koordinativno funkcijo pri usmerjanju in nadzorovanju izvajanja nalog s področja turizma.

Člane in sekretarja sveta imenuje minister za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Člani sveta

Člani sveta so predstavniki:

 • Direktorata za turizem pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Slovenije – Slovenska turistična organizacija;
 • Turistično gostinske zbornice Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije;
 • Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije;
 • Zavoda - Kongresnoturistični urad;
 • Turistične zveze Slovenije;
 • Združenja hotelirjev Slovenije;
 • Združenje turističnih kmetij Slovenije;
 • Združenja turističnih agencij Slovenije, giz;
 • Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, giz;
 • Združenja Slovenija Outdoor, giz;
 • Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije.

Dokumenti