Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za turizem

Strateški svet za turizem je strokovno-posvetovalni organ Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Naloge sveta

Strateški svet za turizem svetuje ministru pri oblikovanju in vodenju gospodarske politike in oblikuje predloge:

 • k strateškim usmeritvam razvoja turizma,
 • za razvoj turizma in mednarodno sodelovanje,
 • za vrednotenje, spremljanje in organiziranje procesa razvoja turizma,
 • za krepitev stabilnega in ugodnega poslovnega okolje,
 • za obvladovanje tveganj ob nastopu kriznih razmer.

Sestava sveta

Svet ima predsednika, namestnika predsednika, sekretarja in triindvajset (23) članov.

Predsednik sveta je minister za gospodarstvo, turizem in šport.

Namestnik predsednika sveta je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport s pooblastilom ministra.

Člane in sekretarja sveta imenuje minister za gospodarstvo, turizem in šport s sklepom.

Člani sveta

Člani sveta so:

 1. Maja Pak, članica
 2. Fedja Pobegajlo, član
 3. Blaž Cvar, član
 4. Fredi Fontanot, član
 5. mag. Iztok Bricl, član
 6. Gregor Jamnik, član
 7. Matej Knaus, član
 8. Iztok Altbauer, član
 9. Matej Kandare, član
 10. Boštjan Paradiž, član
 11. Kristijan Lasbaher, član
 12. Jože Rovan, član
 13. Gregor Repovž, član
 14. Emil Juvan, PhD Australia, član
 15. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, članica
 16. dr. Barbara Pavlakovič, , članica
 17. Milan Sajovic, član
 18. Eva Štravs Podlogar, članica
 19. Tilen Grah, član
 20. Domen Vogelsang, član
 21. Matevž Hrovat, član
 22. Sadar Jože ml., član
 23. Tomaž Kavčič, član.

Dokumenti