Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar v Sektorju za znanost v Direktoratu za znanost in inovacije (5006) | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do 30. 6. 2026, oziroma do konca trajanja projekta »Delovanje in upravljanje RRI sistema«, s polnim delovnim časom.

Delo bo opravljal v Sektorju za znanost, v Direktoratu za znanost in inovacije, v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.

Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 43. Osnovna bruto plača na podlagi plačne lestvice znaša 2.389,72 evra bruto.

Pravice in dolžnosti javnega uslužbenca bodo določene glede na uradniški naziv podsekretar.

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje(prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba(druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi(prejšnja);
 • šest (6) let delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev;
 • zoper njih ne sme biti ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Delovne naloge

Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja Direktorata za znanost in inovacije,
 • vodenje projektnih skupin;
 • samostojno zagotavljanje podpore nacionalnim kontaktnim točkam pri vsebinah s področja dela;
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na delovnem področju;
 • sodelovanje pri strateških in drugih razvojnih nalogah, vezanih na krepitev podpornega okolja za vključevanje in uspešno sodelovanje organizacij v programih EU;
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
 • sodelovanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami v Direktoratu za znanost in inovacije;
 • opravljanje najzahtevnejših nalog in drugih nalog po navodilu vodje.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z izkušnjami s sodelovanjem pri projektih, ki se financirajo iz sredstev Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije,
 • z izkušnjami na področju vsebin, ki so vezane na zeleni in digitalni prehod.

Zaželena je višja raven znanja angleškega jezika.

Postopek prijave

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, na priloženem obrazcu z oznako JO-110-13/2024-3360 in ustrezno šifro delovnega mesta, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za delovno mesto podsekretar (m/ž), št. 110-13/2024-3360", na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si ter na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mvzi@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave (http://www.gov.si).

Kontaktna oseba za dodatne informacije