Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar, (m/ž) v Sektorju za GJS in investicije, v Uradu za upravljanje z vodami (DM - 6004) | Direkcija Republike Slovenije za vode (Ministrstvo za naravne vire in prostor)

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Izbrani kandidat bo opravljal naloge na projektu Načrt za okrevanje in odpornost.

Zahteve za prijavo

  • posredovati predpisan obrazec vloga za zaposlitev ter izpolnjevati pogoje delovnih izkušenj in stopnje izobrazbe

Delovne naloge

  • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja direkcije oziroma notranje organizacijske enote,
  • vodenje projektnih skupin,
  • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
  • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
  • spremljanje in poročanje o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev skladno z mehanizmom načrta za okrevanje in odpornost.

Prednosti pri izbiri

Prednost pri izbiri bodi imeli kandidati z znanjem in izkušnjami iz področja izvajanja projektov in EU zakonodaje ter poznavanjem predpisov s področja upravljanja z vodami.

Postopek prijave

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (obvezno na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javno objavo za delovno mesto podsekretar, šifra DM: 6004, št. 11002-21/2023« na naslov: Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na telefonski številki (01) 478 3163, ga. Sonjo Brumat, sonja.brumat@gov.si, Oddelek za kadrovske zadeve, Služba za kadrovske in finančne zadeve, sekretarka
Informacije o delovnem področju na telefonski številki (05) 662 2642, Rok Velišček, vodja sektorja območja jadranskih rek z morjem ali na telefonski številki (02) 522 3762, ga. Brankica Kropf, vodja projekta Načrta za okrevanje in odpornost.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec