Skoči do osrednje vsebine

Plezajoča dresen (lat. Persicaria perfoliata/Polygonum perfoliatum)

Plezajoča dresen | Avtor: Leslie J. Mehrhoff, University of Connecticut

1 / 2

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.
 
V Sloveniji se v naravi ne pojavlja.

Predstavitev vrste

Zakonodaja