Skoči do osrednje vsebine

Pižmovka | Avtor: Cephas

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba Evropske unije o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

V Sloveniji so prve najdbe v naravi iz leta 1937. Pižmovka se je sprva razširila in naselila območja številnih rek in mokrišč, po letu 2000 pa je začelo število iz za zdaj neznanega vzroka upadati. Trenutno so populacije majhne.

Predstavitev vrste