Skoči do osrednje vsebine

Perzijski dežen | Avtor: Wikimedia

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Rastlina je nevarna, saj njen sok na koži - če jo izpostavimo soncu - povzroči poškodbe kože. Če ga odstranjujete ročno, se zaščitite z rokavicami in takimi oblačili, ki preprečijo stik s kožo in očmi; otroci naj ga ne odstranjujejo.

V Sloveniji se v naravi ne pojavlja.

Predstavitev vrste

Zakonodaja