Skoči do osrednje vsebine

Okrasna gizdavka | Avtor: Zavod Symbiosis

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba Evropske unije o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

Vrsto smo v preteklosti poznali tudi pod imenom popisana sklednica. V Sloveniji sta podvrsti rumenovratka in rdečevratka pogosti vrsti predvsem v stoječih vodah blizu naselij, kamor so jih izpustili lastniki. Razmnoževanje v naravi je dokazano v različnih delih Slovenije.

Zakonodaja