Skoči do osrednje vsebine

Nilska gos | Avtor: Zavod Symbiosis

1 / 3

Prepovedano gojiti oziroma prodajati

Vrsta je na seznamu, kot to določa Uredba Evropske unije o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, zato zanjo veljajo najstrožji ukrepi za preprečitev vnosa in širjenja. Vse te vrste je prepovedano: vnašati v Unijo, razmnoževati, gojiti, prevažati, kupovati, prodajati, uporabljati, izmenjevati, posedovati ali jih izpustiti v okolje.

V Sloveniji je bila prvič zabeležena leta 2005, od takrat beležimo le občasne, naključne najdbe, vrsta še ni bila zabeležena.

Predstavitev vrste